Just-Verbier.Com

Een lijst van uw woning op onze website vandaag.

Website Gebruiksvoorwaarden

1. Introductie

1.1 Deze algemene voorwaarden (het “Website Gebruiksvoorwaarden”) regelt de verhouding tussen Just Us Agency Ltd van Winthill House, Winthill, Banwell, Bristol BS29 6NN, Verenigd Koninkrijk (“De Business”) en iedere gebruiker van deze website (het “Plaats”) wie het niet wordt gebruikt in zijn / haar / haar hoedanigheid van eigenaar of beheerder (“Gebruiker”). Gebruikers uit personen die de site te gebruiken om toegang te krijgen tot informatie over, of te huur, woningen.

1.2 De Website Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen het bedrijf en de Gebruiker. Door het gebruik van of de toegang tot deze site, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van de website.

1.3 De Business autoriseert geen gebruiker om gebruik te maken van de site aan te brengen, tenzij ze in staat zijn tot het aangaan van wettelijk bindende contracten.

2. The Basics

2.1 Deze site is een plek waar gebruikers reclame voor kunt bekijken, en informatie over het verkrijgen van, woningen aangeboden voor verhuur (“Eigenschappen”) anderen, inclusief eigenaren en managers, (collectief, “Eigenaren”), en communiceren met degenen Eigenaren.

2.2 De Business is niet, en niet te worden, partij bij een contractuele relatie tussen de gebruiker en de eigenaar, en bemiddelt niet tussen de gebruiker en de eigenaar in het geval van een geschil dat tussen hen. De site is een trefpunt waar Eigenaren zijn in staat om hun eigenschappen te adverteren, om gebruikers om hen te huren aan te trekken.

3. Woningen en Interactie met Eigenaren

3.1 Eigenaren zijn volledig verantwoordelijk voor alle informatie, inclusief afbeeldingen, tekst en andere inhoud, die betrekking hebben op de eigenschappen die ze bieden (“Advertenties”) Op de Site, voor het bijwerken en vooral doordat (waar relevant) dat zij correct vertaald. Dus, waar een bedrijf is gekoppeld aan een geautomatiseerde vertaling faciliteit, zoals Google Translate, het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de resulterende vertaling accuraat is, en om eventuele tekortkomingen in het te corrigeren.

3.2 Als gebruikers het vinden van een woning waarin ze geïnteresseerd zijn, ze kunnen een verzoek om informatie aan de eigenaar te sturen (een “Aanvraag”) met vermelding van hun naam, e-mailadres en telefoonnummer, en andere gevraagde informatie, zonder in te loggen op de site voor het doel.

3.3 De gebruiker ontvangt een bevestiging van de Business zodra een aanvraag is om een ​​eigenaar is verzonden. De eigenaar kan dan rechtstreeks met de gebruiker in verband met de Aanvraag. De Business is niet verantwoordelijk voor, of betrokkenheid bij, de communicatie tussen de eigenaar en de gebruiker.

4. Rechten en plichten van de aanbieder

4.1 De Business zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen op de site van de foto's van de Eigenschappen die Eigenaren om het bedrijf hebben ingediend zijn als waar en accuraat een weergave van die foto's als praktisch. Echter, Gebruikers erkennen dat afwijkingen van de originele foto's kunnen optreden bij het scannen van niet-digitale beelden, en als gevolg van individuele scherminstellingen. Verder, Gebruikers kunnen ook erkennen dat Eigenaren – en niet The Business – zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid waarmee de foto's verbeelden de relevante Property.

4.2 De Business kan soms ondernemen upgrades en het onderhoud van de Site. Deze werkzaamheden kunnen leiden tot beperkingen in het gebruik van de Site. Het bedrijf zal, indien mogelijk, moeten ervoor zorgen dat werken die een dergelijke beperking veroorzaken, worden uitgevoerd op een moment dat de meeste gebruikers’ gebruik wordt minst getroffen.

4.3 De Business biedt een messaging-systeem dat gebruikt kan worden door een eigenaar voor het maken van contact met een eigenaar. Ingevulde Aanvraag contactformulieren zal naar het e-mailadres dat door de eigenaar van de betreffende woning worden doorgestuurd. Gebruikers erkennen dat onbevoegde derden kan het systeem misbruiken en onrechtmatig onderscheppen of berichten lezen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor dergelijk misbruik.

4.4 Elke Gebruiker erkent dat het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit, of voor het gedrag, van Eigenaren of voor het vaststellen van de aard, toestand of het bestaan ​​van een pand.

4.5 De Business behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van de website te dragen, en toe te wijzen of uit te besteden een of alle van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Website Gebruiksvoorwaarden, aan een derde partij, maar zal niet doen op zo'n manier dat iedere plaats aan de Gebruiker onder deze Website Gebruiksvoorwaarden garanties te verminderen.

5. Intellectuele eigendom en daarmee verwante

5.1 Alle inhoud die op deze site wordt weergegeven, en de site zelf, is beschermd door auteursrecht en databankenrecht. Reproductie van de Site, geheel of gedeeltelijk, waaronder het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, verboden.

5.2 Gebruikers hebben het recht om te downloaden, weer te geven of af te drukken afzonderlijke pagina's van de site om hun overeenkomst met The Business bewijs. De desbetreffende bestand of de desbetreffende afdruk moet duidelijk zichtbaar de tekst vermeld “© 2014 Just Us Agency Ltd – All Rights Reserved”.

5.3 Wanneer een gebruiker zich onderwerpt aan of verzendt via de Site enige inhoud van elk type, met inbegrip van tekst of afbeeldingen, de Gebruiker verbindt dat hij / zij het recht heeft om dat te doen, en is de noodzakelijke toestemming van de personen die gekenmerkt verleend ('Model release') of eigenaars van topaanbiedingen ('Property release').

6. Gebruikers’ Communicatie en recensies

6.1 Berichten verzonden via The Business messaging systeem moet alleen gelden voor ernstige boekingsaanvragen. Het is verboden om misbruik van de onderneming messaging systeem, zoals door het sturen van ongevraagde commerciële communicatie (spam).

6.2 Gebruikers kunnen aangeven met behulp van een vijf-sterren-review-systeem hun rating van Property's een eigenaar (“User Reviews”) Op de Site. Houd er rekening mee dat de business niet, en niet realistisch de mogelijkheid om, Controleert de nauwkeurigheid of anderszins van deze User Reviews.

6.3 De Business algemeen geen identiteitscontroles uit te voeren. Als een gebruiker het vermoeden heeft dat een eigenaar onjuiste gegevens heeft verstrekt, ze worden uitgenodigd om het bedrijf te melden via het contact formulier systeem op de site.

6.4 De Business voldoet aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming.

7. Schadeloosstelling

7.1 De gebruiker vrijwaart de business en zijn filialen in andere landen waar relevant (“Zakelijke Partners”) vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die tegen The Business of een bedrijf Affiliate die voortkomen uit of in verband met enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de website van de kant van de gebruiker.

8. Verbodsbepalingen

8.1 De reiziger zal niet direct of indirect:
(een) Met betrekking tot de site, de inhoud, en gegevensbanken omvat in de Site, in welke vorm, of door automatische apparaten of handmatige processen, exploiteren, kopie, verdelen, reproduceren, uitgeven, vertalen, maakt deze openbaar toegankelijk of decompileren een van hetzelfde;
(b) Monitor content op de site door middel van robots, spiders, of andere automatische instrumenten; aangeboden, echter, dat een beperkte uitzondering op het bovenstaande uitsluiting wordt verstrekt aan algemene internet zoekmachines (niet met inbegrip van een website of zoekmachine of andere dienst dat gerubriceerde vermeldingen of verhuur van onroerend goed advertenties biedt, of een subset van dezelfde of die in het bedrijf van het verstrekken van vakantie verhuur van onroerend goed of andere diensten die concurreren met de site of de Bedrijvengids) en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen voor het enige doel van het weergeven van hyperlinks naar de site, op voorwaarde dat ze elk doen vanuit een stabiele IP-adres of een reeks IP-adressen met behulp van een gemakkelijk identificeerbaar middel en voldoen aan robots.txt-bestand van het bedrijf;
(c) Gebruik van de site voor andere dan de in deze Gebruiksvoorwaarden van de website genoemde doeleinden;
(van) Gebruik van de site of de instrumenten en diensten op de site voor het doel van de boeking of het vragen om een ​​verhuur voor een andere woning dan een woning onder een geldig Listing;
(en) Reproduceren enig gedeelte van de site op een andere website of anderszins, met behulp van een inrichting omvattende, maar niet beperkt tot, Gebruik van een frame of rand rond de Site, of enige andere framing techniek om een ​​deel of aspect van de Site omsluiten, of spiegel of repliceren elk deel van de Site;
(f) Uploaden of verzenden naar de Site enige inhoud of programma's, die op grond van hun omvang of aard, misschien van het bedrijf computers of netwerken beschadigen;
(g) Onder andere content op de site die van toepassing zijnde strafrechtelijke of andere wetten schendt, of aanzet tot een dergelijke schending;
(h) Het gebruik of de toegang tot de Site op geen enkele manier dat een computer systeem of netwerk in gevaar kan brengen, onder meer door het beschikbaar stellen van een virus (waartoe, “virus” omvat een programma ingevoerd in een systeem met opzet die een nutteloze en / of destructieve functie verricht, zoals het weergeven van een irritante bericht of systematisch over-schrijven van de informatie op de harde schijf van een gebruiker);
(ik) Post of doorgeven van gegevens die op enigerlei wijze valse, frauduleus, of misleidende, of zich bezighouden met elke handeling die kan worden beschouwd “phishing” (of primaire, secundair of andere) of dat zou leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid te geven;
(j) Plaatsen of verzenden van onwettige, dreigend, grof, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, grof, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal; of
(naar) Verwijzen naar het bedrijf of elke Zakelijk Affiliate op een manier die kan leiden iemand om te geloven dat de gebruiker of een website wordt gesponsord door, aangesloten bij, of onderschreven door het bedrijf of elke Zakelijk Affiliate.

9. Bekendmakingen

9.1 Berichten moeten worden verzonden via het contactformulier of per gewone post naar Just Us Agency Ltd van Winthill House, Winthill, Banwell, Bristol BS29 6NN, Verenigd Koninkrijk.

9.2 Kennisgevingen van schending van het auteursrecht moet bevatten:
(een) Uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres;
(b) Precieze details over de inhoud in kwestie (invoegen van tekst of afbeelding) inclusief een link naar de website;
(c) Een ondertekende verklaring in plaats van een eed, wat betekent dat u:
(van) Houd de exclusieve rechten op het werk te gebruiken;
(en) Heb niet bevoegd het gebruik van het materiaal in kwestie in deze vorm.

10. Aansprakelijkheid van Aanbieder

10.1 In geen geval zal de Business aansprakelijk voor winstderving of indirecte, gevolgschade, speciaal, bijkomstig, of bestraffende schade die voortvloeit uit, gebaseerd op, of als gevolg van de Site, uw gebruik van de Site en / of enige transactie tussen gebruikers en eigenaars, zelfs als het bedrijf op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.
10.2 Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg zijn van schending van het contract, nalatigheid of enige andere oorzaak van de actie.
10.3 Als u ontevreden bent over de site zijn, u het niet eens bent met enig deel van deze Website Gebruiksvoorwaarden, dan is uw enige en exclusieve remedie tegen het bedrijf is om te stoppen met het gebruik van de Site.
10.4 Niets in deze Website Voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van het bedrijf voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; noch voor de Business's fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11. Diversen

11.1 Deze Website Gebruiksvoorwaarden, de relatie tussen gebruikers en het bedrijf en de relatie tussen de eigenaren en de Business, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken Engels.

11.2 Deze Website Gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de business en de Gebruiker met betrekking tot het onderwerp.

11.3 De Business beveelt dat elke gebruiker op te slaan zijn / haar eigen exemplaar van deze voorwaarden van de website in een apart bestand op de pc of in print-out formulier.

11.4 Het Bedrijf nalaten met betrekking tot een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden van de website door de gebruiker of anderen, houdt het bedrijf het recht om op te treden op grond van volgende of gelijkaardige schendingen geen afstand doen.

11.5 De titels van de clausules zijn voor het gemak van slechts referentie en hebben geen invloed op de interpretatie of de bouw van deze Website Gebruiksvoorwaarden.

11.6 De nietigheid van een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van de website doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.